สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 1491  
Feb 2021 1280  
Mar 2021 1551  
Apr 2021 1651  
May 2021 1817  
Jun 2021 1705  
Jul 2021 1962  
Aug 2021 2154  
Sep 2021 1764  
Oct 2021 1854  
Nov 2021 2126  
Dec 2021 491