สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 1491  
Feb 2021 1280  
Mar 2021 1551  
Apr 2021 673  
May 2021 0  
Jun 2021 0  
Jul 2021 0  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0