สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 0  
Feb 2020 0  
Mar 2020 0  
Apr 2020 382  
May 2020 1071  
Jun 2020 1509  
Jul 2020 1321  
Aug 2020 1615  
Sep 2020 1584  
Oct 2020 1010  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0