สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   39  
2 Jan 2021   35  
3 Jan 2021   37  
4 Jan 2021   54  
5 Jan 2021   74  
6 Jan 2021   54  
7 Jan 2021   46  
8 Jan 2021   91  
9 Jan 2021   70  
10 Jan 2021   49  
11 Jan 2021   58  
12 Jan 2021   56  
13 Jan 2021   57  
14 Jan 2021   68  
15 Jan 2021   50  
16 Jan 2021   37  
17 Jan 2021   37  
18 Jan 2021   48  
19 Jan 2021   40  
20 Jan 2021   41  
21 Jan 2021   57  
22 Jan 2021   44  
23 Jan 2021   32  
24 Jan 2021   49  
25 Jan 2021   37  
26 Jan 2021   26  
27 Jan 2021   39  
28 Jan 2021   41  
29 Jan 2021   46  
30 Jan 2021   40  
31 Jan 2021   39