สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   39  
2 Feb 2021   44  
3 Feb 2021   60  
4 Feb 2021   63  
5 Feb 2021   49  
6 Feb 2021   41  
7 Feb 2021   24  
8 Feb 2021   55  
9 Feb 2021   52  
10 Feb 2021   48  
11 Feb 2021   39  
12 Feb 2021   46  
13 Feb 2021   47  
14 Feb 2021   34  
15 Feb 2021   59  
16 Feb 2021   81  
17 Feb 2021   46  
18 Feb 2021   47  
19 Feb 2021   63  
20 Feb 2021   46  
21 Feb 2021   24  
22 Feb 2021   47  
23 Feb 2021   33  
24 Feb 2021   43  
25 Feb 2021   44  
26 Feb 2021   34  
27 Feb 2021   43  
28 Feb 2021   29