สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   53  
2 Apr 2021   63  
3 Apr 2021   39  
4 Apr 2021   37  
5 Apr 2021   31  
6 Apr 2021   52  
7 Apr 2021   52  
8 Apr 2021   56  
9 Apr 2021   50  
10 Apr 2021   45  
11 Apr 2021   56  
12 Apr 2021   50  
13 Apr 2021   44  
14 Apr 2021   49  
15 Apr 2021   42  
16 Apr 2021   68  
17 Apr 2021   50  
18 Apr 2021   65  
19 Apr 2021   60  
20 Apr 2021   57  
21 Apr 2021   69  
22 Apr 2021   53  
23 Apr 2021   60  
24 Apr 2021   38  
25 Apr 2021   112  
26 Apr 2021   64  
27 Apr 2021   58  
28 Apr 2021   42  
29 Apr 2021   77  
30 Apr 2021   59