สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   65  
2 May 2021   67  
3 May 2021   53  
4 May 2021   63  
5 May 2021   57  
6 May 2021   80  
7 May 2021   66  
8 May 2021   55  
9 May 2021   47  
10 May 2021   56  
11 May 2021   49  
12 May 2021   64  
13 May 2021   72  
14 May 2021   59  
15 May 2021   50  
16 May 2021   46  
17 May 2021   60  
18 May 2021   57  
19 May 2021   68  
20 May 2021   54  
21 May 2021   66  
22 May 2021   59  
23 May 2021   56  
24 May 2021   54  
25 May 2021   62  
26 May 2021   51  
27 May 2021   60  
28 May 2021   56  
29 May 2021   51  
30 May 2021   56  
31 May 2021   58