สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   56  
2 Jul 2021   49  
3 Jul 2021   54  
4 Jul 2021   44  
5 Jul 2021   57  
6 Jul 2021   70  
7 Jul 2021   94  
8 Jul 2021   84  
9 Jul 2021   53  
10 Jul 2021   93  
11 Jul 2021   62  
12 Jul 2021   68  
13 Jul 2021   74  
14 Jul 2021   55  
15 Jul 2021   60  
16 Jul 2021   69  
17 Jul 2021   66  
18 Jul 2021   57  
19 Jul 2021   64  
20 Jul 2021   61  
21 Jul 2021   62  
22 Jul 2021   52  
23 Jul 2021   74  
24 Jul 2021   59  
25 Jul 2021   54  
26 Jul 2021   48  
27 Jul 2021   61  
28 Jul 2021   46  
29 Jul 2021   70  
30 Jul 2021   72  
31 Jul 2021   74