ปั๊ม Moli รุ่น LP1112

หมวดหมู่การบริการ : งานปั๊มคอนกรีต

รายละเอียดการบริการ :

ชื่อ : ปั๊ม Moli 
รุ่น : LP1112
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ปั๊ม Moli รุ่น LP1112

เป็นปั๊มลากติดต้ังบนรถ เหมาะสำหรับเทพื้นโรงงาน,อาคาร,ถนน,ส่งคอนกรีตระยะทางไกลๆ หรืออาคารสูง ติดตั้งบนรถสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
• สามารถยิงแนวต้ังได้ถึง 200 เมตร และแนวราบที่ 400 เมตร
• ความเร็วในการปั๊มคอนกรีต 110m3/h 

  

  

สินค้าที่เกี่ยวข้อง