งานปาด Truss Screed

หมวดหมู่การบริการ : งานปาด

รายละเอียดการบริการ :

ชื่อ : งานปาด Truss Screed
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานปาด Truss Screed

     การปาด Truss Screed เป็นการนำเอาเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับงานปาดหน้าคอนกรีต โดยเฉพาะ Truss Screed มีลักษณะเป็นโครงถัก มีขนาดความยาว 2-12 เมตร ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับเพลาลูกเบี้ยวเพื่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ทำให้คอนกรีตมีความเรียบ โดยท้ัง 2 ฝั่ง ของตัวเครื่องจะมีรอก ที่ใช้สำหรับแรงคนหมุนเพื่อให้เครื่อง Truss Screed ปาดไปข้างหน้า เพื่อได้แนวระนาบไปตามไกด์ระดับที่วางไว้ เหมาะสำหรับงานเทที่เป็นแนวยาว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง