งานปาด Laser Screed

หมวดหมู่การบริการ : งานปาด

รายละเอียดการบริการ :

ชื่อ : งานปาด Laser Screed
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
งานปาด Laser Screed

     การปาดเลเซอร์เป็นการพัฒนาโดยใช้ระบบเลเซอร์เข้ามาใช้ร่วมกับตัวปาดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับงานคอนกรีตซึ่งระบบเลเซอร์นี้เป็นตัวควบคุมการทำงานในการปาดหรือปรับพื้นคอนกรีต ให้เป็นแนวระนาบเดียวกัน ระบบการทำงานที่ใช้ระบบเลเซอร์เป็นตัวควบคุมจะมีประสิทธิภาพมากกว่า การปาดในรูปแบบอื่นๆ ในกรณีที่พื้นที่มากๆ จะตัดการตั้งไกด์ออกเพื่อลดการผิดพลาดที่เกิดจากการถอดไกด์

  

  

  

สินค้าที่เกี่ยวข้อง